22. februar 2011

Fraværende med afbud

 

Maj Nørgaard, Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

18. Godkendelse af dagsorden

 

 

19.  Meddelelser:

 

 

20. Der skal tages stilling til forslag fra ældreudvalget ang. udflugt for pensionister i maj måned

Bilag medsendes

 

 

21. Der er modtaget en anmodning fra KLF om der må lægges et antal faktakort i våbenhuset d. 27. februar.

 

 

22. eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst