25. januar 2011

Fraværende med afbud

 

 Ejlif Bertelsen, Maj Nørgaard, Jytte F. Helming, Bolette Jørgensen

Fraværende uden afbud

 

 

10. Godkendelse af dagsorden

 

 Nyt punkt nr. 16

11.  Meddelelser:

 

Der indsamles til Folkekirkens nødhjælp den 13/3. Konfirmander deltager.

Kirke og kulturudvalget har konstitueret sig som følger Rie Fast, formand, Peter Jessen næstformand, Bolette Jørgensen sekretær.

Aktivitetskalender for det kommende halvår blev omdelt.

12. Fastsættelse af takster for leje af sognelokaler m.m. i 2011

Bilag.

 

Taksterne for pyntning af kirken blev fastsat til 325 kr. inkl. Moms. Leje af sognelokalerne udgør 500 kr. pr gang. Øvrige takter for ikke folkekirkemedlemmers brug af kirken er uændret i forhold til regulativet.

13. Fastsættelse af takster for kirkegården.

Der er kommet en mail fra Assens provsti, at de ikke godkender kirkegårdstakster i denne periode, da hele takstsystemet er til vurdering/ændring.

 

Prislisten er genfremsendt til provstiet med yderligere forklaring.

14. Kirkekaffe

Der skal tages stilling til antal gange samt interval.

Det indstilles, at der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned.

 

Der er kirkekaffe den første søndag i hver måned. Kirkekontoret udsender en vagtliste.

15. Ibrugtagning af kirkesølvet. Fra aktivitetsudvalget er der et forslag til ibrugtagning d. 13. februar kl. 10.00

 

Ibrugtagningen er den 13/2. ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten vil Allan Scharff fortælle om altersølvet.

 

16. Forslag om at menighedsrådet melder sig ind i Dansk kirke i udlandet.

Vedtaget

17. Eventuelt

 

Intet

Lukket møde

 

 

18. Stillingstagen til udbudsmateriale

Bilag foreligger på mødet.

 

Menighedsrådet besluttede at byde på rådhusbygningen. Rie Fast stemte imod

Formanden blev bemyndiget til at fremsende tilbuddet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Ulla Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        

 

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst