6. januar 2011

Fraværende med afbud

 

 Karin Dahm Mortensen,

Fraværende uden afbud

 

Jette Anker Hansen, Maj Nørgaard

1. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

2.  Meddelelser:

 

 

3. Fastsættelse af tilskud til folkekirkemedlemmer i sognet i forbindelse med betaling af gravsted.

 

Tilskuddet fastsættes til:

Enkelt gravsted: 2.500 kr.

Dobbelt gravsted: 5.000 kr.

Urnegravsted: 1.200 kr.

 

4. Konfirmationer 2013.

På mødet i menighedsrådet d. 27. april 2010 blev det besluttet at, konfirmationerne fra og med 2013 skulle samles over St. Bededag, lørdag og søndag. I 2013 er der 4 hold, hvorfor der skal tages stilling til placering af hold 4.

 

Det besluttes at afholde konfirmationer i 2013 på følgende dage:

Hold A – Store Bededag d. 26. april 2013

Hold B – Lørdag d. 27. april 2013

Hold C – søndag d. 28. april 2013

Hold D – søndag d. 28. april 2013

5. Revisionsprotokollat til godkendelse

Godkendt

 

6 Eventuelt:

I forbindelse med problemer i pumpebrønd er der opstået uklarheder om ejer- og vedligeholdelsesforhold mellem Assens kommune og Vissenbjerg menighedsråd

 

Der skal ske en afklaring af ejer/vedligeholdelsesforhold af pumpebrønd

Lukket møde

 

 

7. Status vedr. altersølvet.

Drøftelse samt stillingtagen til ibrugtagningstidspunkt

 

Det besluttes at der skal ske indvielse af altersølvet d. 13. februar.

Planlægning af indvielsen bedes aktivitetsudvalget tage sig af.

 

8. Drøftelse af byrådssalen.

På mødet vil der foreligge et skitseforslag fra Lars von Stensen Bach

 

Skitsen blev drøftet og konklusionen blev, at det er muligt at indrette lokalerne hensigtsmæssigt.

 

9. Stillingstagen til udbudsmateriale

Der vil eventuelt foreligge et udkast til udbudsmateriale på mødet.

 

Der foreligger ikke et udkast til udbudsmateriale

Der indkaldes til et nyt møde, når materialet foreligger.

 

 

 

 


 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst