25. januar 2011

Fraværende med afbud

 

 Ejlif Bertelsen, Maj Nørgaard, Jytte F. Helming

Fraværende uden afbud

 

 

10. Godkendelse af dagsorden

 

 

11.  Meddelelser:

 

 

12. Fastsættelse af takster for leje af sognelokaler m.m. i 2011

Bilag.

 

 

13. Fastsættelse af takster for kirkegården.

Der er kommet en mail fra Assens provsti, at de ikke godkender kirkegårdstakster i denne periode, da hele takstsystemet er til vurdering/ændring.

 

 

14. Kirkekaffe

Der skal tages stilling til antal gange samt interval.

Det indstilles, at der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned.

 

 

15. Ibrugtagning af kirkesølvet. Fra aktivitetsudvalget er der et forslag til ibrugtagning d. 13. februar kl. 10.00

 

 

 

16. Eventuelt

 

 

Lukket møde

 

 

17. Stillingstagen til udbudsmateriale

Bilag foreligger på mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst