6. januar 2011

Fraværende med afbud

 

Fraværende uden afbud

1. Godkendelse af dagsorden

 

2.  Meddelelser:

3. Fastsættelse af tilskud til folkekirkemedlemmer i sognet i forbindelse med betaling af gravsted.

4. Konfirmationer 2013.

På mødet i menighedsrådet d. 27. april 2010 blev det besluttet at, konfirmationerne fra og med 2013 skulle samles over St. Bededag, lørdag og søndag. I 2013 er der 4 hold, hvorfor der skal tages stilling til placering af hold 4.

5. Revisionsprotokollat til godkendelse

6 Eventuelt

Lukket møde

7. Status vedr. altersølvet.

Drøftelse samt stillingtagen til ibrugtagningstidspunkt

8. Drøftelse af byrådssalen.

På mødet vil der foreligge et skitseforslag fra Lars von Stensen Bach

9. Stillingstagen til udbudsmateriale

Der vil eventuelt foreligge et udkast til udbudsmateriale på mødet.


Underskriftsblad:

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst