logo-vissenbjerg

Mød os på Facebook

facebook

Våbenhuset

Våbenhuset var oprindelig et lavloftet rum, hvor geværskabet med "Ryttergodsets" våben opbevaredes indtil 1764. I 1908 hævede man loftet og i 1931 blev døråbningen gjort bredere, da det kneb med at få kisterne båret ud standsmæssigt af kirken.

Gammel dør

Den gamle jernbeslåede dør fra kirkens sydindgang står stadig i våbenhuset. Teksten lyder oversat fra latin: "I Herrens år 1504 blev dette værk gjort ved Olav Malls hammer fra Assens By – mens Mathias Eriksen og Thomsen var kirkeværge i Vissenbjerg."

Moderne kors

I en niche efter et blændet vindue står et morderne kors fra 2009 af Ejvind Nielsen. Korset består af sten og jern - svensk rød granit granit, stumper af vandrør og en jernrunddel.

Den gamle kirkedør

Præstetavler

På våbenhusets vestlige væg er ophængt en tavle over de til kirken tilknyttede præster og kapellaner siden 1480 ( komplet siden 1539).


Den gamle dør ved sydindgangen.

 

Præstetavle. Klik for stort billede.