Om Kirkegården

Vissenbjerg Kirkegårds samlede areal udgør i alt ca. 31.000 m2. Heraf er ca. 18.000 m2 udlagt til gravsteder.
I alt er 2275 gravstedsnumre i drift og af dem passer kirkegårdens personale 1975 gravsteder. Udover pleje og drift af kirkegården og fællesarealer vedligeholder kirkegårdens personale kapel og værkstedsbygning m.m.

Kirkegårdsbillede gamle afsnit

Der udplantes årligt 6.500 stedmoderblomster, 2.000 hyacintløg og 8.000 isbegonier.
Til grandækning bruges omkring 8 tons gran af forskellige sorter som Normannsgran, Nobilis, Cypres, Taks m.m.
Der er mellem 60-70begravelser/bisættelser om året på Vissenbjerg Kirkegård.

Der er ansat 1 kirkegårdsleder og 5 gartnere.

Kirkegårdspersonalet efteruddannes i videst muligt omfang ved løbede deltagelse i diverse relevante efter- og videreuddannelseskurser.