Vision for Vissenbjerg kirke

Vissenbjerg kirke er en evangelisk luthersk kirke

  • som er kirke for alle
  • som skaber fortrolighed med kristendommen og kirkens liv
  • som bygger på fællesskab, relationer og nærvær mellem mennesker
  • som tilstræber folkelig frivillighed.
  • som tør fornyelse
  • som er kulturbærer i samfundet
  • som er synlig og tydelig i kommunikation
  • som har smukke indre og ydre rammer   
  • som er en god arbejdsplads

 
Udarbejdet i juni 2010, revideret 2018