Vision for Vissenbjerg kirke

Vissenbjerg kirke er en evangelisk luthersk kirke som:

  • er folkets kirke
  • skaber fortrolighed med kristendommen og kirkens liv
  • bygger på fællesskab og samvær
  • tør fornyelse
  • er kulturbærer
  • er synlig og tydelig
  • har smukke indre og ydre rammer

 
Udarbejdet i juni 2010.