Planlagte aktiviteter

Bøgestykket udvides

Skovkirkegården udvides i det område, der kaldes "bøgestykket". En mangeårig proces, der skal foretages i respekt for de eksisterende gravsteder.