Årets gang

Forår

Året starter i det tidlige forår med rengøring og aftagning af gran. Sammen med næste rengøring udplantes stedmoderblomster og løg.

Sommer

Omkring juni – afhængig af vejret – foretages udplantning af isbegonier, som kirkegården vander sommeren igennem efter behov. Omkring Sct. Hans klippes løvfældende hække.

Efterår

I løbet af september måned klippes de stedsegrønne hække. 
I oktober foretages nyanlæg og omplantning.
I november måned påbegyndes granpyntning, et projekt med en varighed af ca. 6 uger.

Vinter

Vintermånederne bruges, udover den daglige vedligeholdelse, til beskæring og renovering og vedligeholdelse af kirkegårdens værktøj, maskinpark, bygninger o.l.

Så vidt muligt der er tid mellem de forskellige rengøringsrunder, foretages nyanlæg, sløjfning af gravsteder som gravstedsejerne ønsker nedlagt og meget andet.