Sognebånd

Som medlem af Den danske Folkekirke hører man som hovedregel til i det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke, der er i sognet. 

Der er dog også mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til en sognepræst i et andet sogn. Dermed får man de samme rettigheder, som de øvrige, der bor i sognet. Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til.

Yderligere oplysninger

Læs om sogn og sognebånd på www.folkekirken.dk/om-folkekirken/organisation/sogn