Ind- og udmeldelse

For at være medlem af Den Danske Folkekirke, skal man være døbt med den kristne dåb. Er man ikke medlem, men ønsker medlemsskab, skal man tage kontakt til en af præsterne:

Sognepræst Peter Lindholt Jessen
Telefon +45 64 47 11 11
Email plje@km.dk

Sognepræst Karin Dahm Mortensen
Telefon +45 64 47 10 06
Email kdmo@km.dk

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret medbringende en skriftlig anmodning om udmeldelse.

Ved udmeldelse fraskriver man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger