Begravelse og bisættelse

Spørgsmål ved dødsfald

Ved dødsfald melder der sig en masse spørgsmål. I langt de fleste tilfælde henvender man sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger med kordegn og præst. Men det er også muligt selv at foretager de praktiske foranstaltninger - kirkekontoret rådgiver gerne. 

Dødsfald og anmodning om begravelse / ligbrænding skal ske digitalt på borger.dk

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden. 
På baggrund af denne udfærdiger bemanden en dødsanmelselse digitalt . Af dødsanmeldelsen skal der fremgå, om afdøde skal bisættes eller begraves, hvorfra den kirkelige handling skal foregå og hvilken kirkegård, der ønskes benyttet.

Man kan enten selv eller gennem bedemanden aftale tidspunkt med præsten for den kirkelige handling, samt en personlig samtale.

Brænding eller jordbegravelse?

Hvis afdøde har udtykt ønske om enten at ville brændes eller jordbegraves , skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år., efterkommes. (LBK nr. 586 § 8). Hvis ikke afdøde på nogen måde har tilkendegivet at ville brændes eller begraves, afgøres dette af de nærmeste pårørende.

Kirkelig handling eller borgerlig begravelse?

Hvis afdøde ved sin død var medlem af folkekirken anses det som udtryk for, at en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen, med mindre det godtgøres, at afdøde - uanset religiøs tilknytningsforhold - ikke ønskede en kirkelig handling.

På tilsvarende måde må det respekteres, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, at det anses som udtryk for, at der ikke skal medvirke en præst ved begravelseshandlingen.
Borgelige begravelser kan ikke finde sted fra en kirke.

Mere om ritualet

Læs om selve begravelses på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse