Bryllup i Vissenbjerg Kirke

Hvis I ønsker at blive viet i Vissenbjerg kirke, skal I henvende sig til kirkekontoret for at aftale dato for vielsen.

Kirkekontoret

Vestergade 4A, 5492 Vissenbjerg
Telefon +45 64 47 12 25 eller mail JFD@km.dk.

Inden vielsen

For at blive viet i Vissenbjerg kirke skal man enten bo i sognet eller have en anden tilknytning til kirken.

Når tidspunktet for bryllupet er aftalt, afleverer I en ægteskabserklæring til kommunen og får udstedt en prøvelsesattest, som I skal aflevere på kirkekontoret sammen med evt ønsker om naveændring.
Læs mere på borger.dk

Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gamle ved vielsen. Samtidig skal I oplyse navn og adresse på 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Kirkekontoret formidler kontakt til præsten, som ringer jer op for at aftale en personlig samtale. I forbindelse med samtalen med præsten, skal I vælge 3 eller 4 salmer. Salmerne vælger I fortrinsvis fra Den danske salmebog. Andre salmer eller sange aftaler I med præsten.

Praktisk information

Under praktiske oplysninger kan du læse mere om:

Mere om vielsesritualet

Læs om selve vielsesritualet på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup