Information Hold 8D

Konfirmandnyhedsbrev 5 til hold konf. hold B og D – det er det hold I skal konfirmeres på.

Kære alle konfirmander og forældre!

Tak for sidst: Temadag med udblik til verden med Folkekirkens Nødhjælps unge volontører og Susanne Biers film: Hævnen. Gang i den, en masse info og alt for meget larm og snak.

Jeg beklager den uklarhed, der har været omkring hold delingen. Det har ikke været optimalt.

Nu har jeg taget den beslutning, at det bliver konf. holdene der skal mødes til konf. weekend den 6. og 7. april.

(Karin forventes at komme tilbage til 1. april og vil formentlig holde konf. weekend den 13. og 14. april for sine hold A og C. Er man forhindret i at deltage på sit konf. holds weekend, så kan man deltage i den anden weekend. I kender jo hinanden på tværs af holdene.)

Vi mødes altså konf. hold B og D til generationsmøde og gudstjeneste workshop lørdag den 6. april kl. 9 – 15 og søndag den 7. april kl. 9 – ca. 11. 30. - konfirmations info efter gudstjenesten.

I skal sammen med nogle indbudte fra menighedsrådet og kirken arbejde med hvorfor kristendom er vigtig i vores liv og samfund – bl.a. ud fra jeres valgte konfirmationsord. Hvis vejret er rimeligt bliver det på et lille ”løb” m. forskellige samtale opgaver.

Senere skal vi i grupper arbejde med søndagens gudstjeneste.

Efter frokost – som jeg håber nogle forældre vil hjælpe med – se nedenfor – skal vi i kirken planlægge og udvikle gudstjenesten til søndag.

Jeg vil holde en kort konfirmationsinfo, om mødetid og praktiske ting vedr. konfirmationen, umiddelbart efter gudstjenesten den 7. april. Fx at der er reserveret 1 bænk pr. konfirmand. De resterende ca. 20 bænke er til fri afbenyttelse.

Opråb! Er der en 3 – 4 forældre – 1 har meldt sig – der vil lave en salat og stille frokost an til os ca. 50 ps. lørdag 6. april kl. 11. 30 til 12 i sognelokalerne og rydde op efter os (frokosten) Jeg får bageren til at lave nogle pizzaer til os – meld jer til plje@km.dk.

Så kommer Påsken med en masse fridag/helligdage og rig lejlighed til at gå i kirke og få kirkegangen ajour og få del i Kristendommen store drama om livets sejr over døden med død og opstandelse. – se www.vissenbjergkirke.dk

Endelig er der generalprøve på konfirmationen onsdag den 8. maj. Herom kort i det sidste nyhedsbrev.

                                                             Venligst Peter Lindholt Jessen T: 6447111 –E: plje@km.dk

 

 

 

Nyhedsbrev 3 til konfirmander hold A, B og C, samt forældre og værger.

Godt nytår til alle!

Håber I har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år – med kirkegang!

Forløbet af konfirmationsforberedelsen i 2019 frem til konfirmationerne bliver noget anderledes end i efteråret. Vi skal mødes 2 hele dage, en weekend og en aften.

Da jeg har på fornemmelsen at det sidste nyhedsbrev fra dec. ikke blev læst af ret mange repeterer jeg:

Der er mødepligt til alle arrangementer – selvfølgelig. Evt. afbud med begrundelse til mig plje@km.dk el. Karin kdmo@km.dk (Karen er forventelig tilbage i uge 8)

Vi mødes til kirketeater søndag den 27. januar til ” Bibelen på 45 min” med Det andet Scenarie – tjek www.vissenbjergkirke.dk for mere information.

Hold A og B skal i kirketeatret kl. 17 og hold C kl. 19.30.

Der er yderligere plads til et antal forældre og søskende i kirketeateret, men det kræver tilmelding hos jfd@km.dk (Jytte på kirkekontoret) seneste 18. januar

I den forbindelse vil jeg igen spørge om der skulle være en 3 – 4 forældre, der vil lave burger-bar til bespisning af konfirmanderne mellem kl. 18 og 19 i sognelokalerne. Det ville være hyggeligt for dem. Meld tilbage til plje@km.dk og jeg organiserer det.

Så mødes vi til 1. temadag onsdag den 20 februar kl. 8 -14 i Sognelokalet, Store sal: Mangfoldighedens dag. Hvor I på 3 stationer præsenteres for livets mangfoldighed i 1) Terrariet, 2) Bibel og Biologi, samt 3) Sproget og verden. Vi slutter med en fælles koncert og sang time i kirken ved Eva og Anita. Husk madpakke og drikke. Der bliver serveret morgenmad kl. 8 og lidt frugt i løbet af dagen.

Onsdag den 6. marts mødes vi til 2. temadag kl. 8 – 14: Udblik til livsvilkår i verden. Vi får besøg af 4 unge volontører fra Folkekirkens Nødhjælps Karavane, som vil fortæller om og give os et udblik til verden med forskellige øvelser. Efter frokost skal vi se film og hygge os.

Der er Konf. weekend 6 – 7 april med 8 B og C. Lørdag kl. 9 - 15 og søndag kl. 9 – 11.30. Jeg planlægger et generationsmøde og inviterer nogle ”gamle” kirkegængere for at snakke om livet, kristendom og gudstjeneste. Vi skal også lave gudstjenesten til Mariabebudelse 7. april. Herom mere senere.

Så er det påske og forår med rig lejlighed til at gå til gudstjeneste og opdatere kirkegangsjournalen.

Endelig er der generalprøve formentlig onsdag den 8. maj formiddag, hvor I på de 4 oprindelige hold sammen med Karin og jeg skal øve os i at gå og stå og gøre os klar til konfirmationerne. Også mere herom senere i næste nyhedsbrev.

Så vidt – så godt!                                       Venligst Peter Lindholt Jessen – E: plje@km.dk T: 64471111

 

 

 

 

Vissenbjerg Præstegård november 2018

Nyhedsbrev nr. 2

Kære alle forældre/værger og konfirmander.

Så er der igen ved at være ro og orden i holdene. Det har ikke været hverken nemt eller sjovt. Vi håber det redder Folkeskolen i år. Vær opmærksomme på at konfirmanderne stadig konfirmeres på det oprindelige hold, de startede på.

I samarbejde med skolen (Solveig Hovgaard) drager vi i næste uge ind og ser Jens Galchiøts skulptur Abrahams børn på Amfipladsen ved Brandts - en kunstinstallation om monoteismens dogmer. Jødedom, Kristendom og Islam. Vi har forberedt os og får en rundvisning derinde.

Rejse/transportplan:

Tirsdag den 20. nov. kl. 12 kører 8 a og c med bus fra Parkeringspladsen ved Biblioteket og vi er hjemme igen 14.50. NB af hensyn til vikardækning bytter C og B klassen dag.

Onsdag morgen kl. 8 møder B klassen og vi skal med Fynbus kl. 8.43 og hjemme igen (Søndersøvej) kl. 11.53.

Ellers forsætter vi med at høre historier fra Det gamle Testamente – Moses er på vej ned fra bjerget med de 10 bud på stentavlerne. Alt sammen for at skabe grundlag for at begribe og måske forstå hvad Jesus som Guds søn skal i verden, som vi jo skal forberede os på i adventstiden.

Efter Jesus fødsel, jul og nytår, bliver forberedelsen noget anderledes i 2019, idet vi mødes nogle dage, aftener og en weekend i foråret. Der vil blive udsendt yderligere informationer.

  • 1.gang bliver søndag den 27. januar til kirketeater, hvor vi får besøg af teatergruppen www.DetandetScenarie.dk Der bliver 2 forestillinger fra kl. 17 det er primært for konfirmanderne, men der bliver nogle pladser til interesserede. I den forbindelse ville det være dejligt om der var nogle forældre som ville være med til at lave en burgerbar.(som vi spiser efter forestillingen ca. kl. 18.00) En nem, god og hyggelig måde at bespise sultne konfirmander på og skabe lidt andet liv på holdene på. Meld jer gerne som burgerbar-bestyre på plje@km.dk
  • Jeg må desværre på grund af arbejdspres udskyde Samtalesalonen for forældre i præstegården. Jeg tænker, jeg i det nye år – februar, når der bliver lidt mere ro på kan beramme en aften.
  • Onsdag den 20. februar har vi temadag kl. 8 – ca. 14 om Livets mangfoldighed i samarbejde med Terrariet. De tre hold gennemgår 3 stationer om Livets mangfoldighed i naturen, sprog, musik og sang, samt tænkning – for at åbne blikket for, ja, livets mangfoldighed. Det er aftalt med skolen.
  • Endelig for vi besøg af nogle unge volontører fra Folkekirkens nødhjælp den 6. marts kl. 8 – ca. 14 – også aftalt med skolen. De har været ude at rejse og leve med familier i særligt Afrika og kan berette om leveforhold og kristendommens vilkår ude i verden – en øjenåbner for verden. 
  • NB! Husk at gå i kirke til gudstjeneste og koncerter m.m. Det er en vigtig del af forberedelsen og der er mange muligheder i advents og juletiden- se www.vissenbjegkirke.dk
  • Nok for denne gang – med ønsket om en god advents tid og glædelig jul om en måned – venligst Peter Lindholt Jessen – plje@km.dk – 64471111

 

 

 

                                                                                                                   Vissenbjerg Præstegård okt. 2018

Nyhedsbrev 1

Kære konfirmander og pårørende

Vi er kommet godt i gang, synes jeg. Nysgerrige og samtalende unge mennesker!

Vi har fået skabt jorden/verden og livet ikke mindre end 3 gange, som det sker iflg. Bibelen. Vi er med andre ord  godt i gang med at høre de centrale fortællinger i Bibelen – Det gamle Testamente – som er vigtige for at forstå hvad Jesus Kristus skal og hvorfor vi er kristne.

Vi synger - årstidens salmer – classic - og vænner os til kirkens rum – roen og andagten – andægtigheden i kirken, samt lærer hinanden at kende.

Vi mødes igen i næste uge 41 – inden efterårsferien.

Jeg vil gerne bede så mange som mulig komme til konfirmandintro. gudstjeneste søndag den 14. oktober kl. 10,

Ved gudstjenesten introduceres konfirmanderne for menigheden og gudstjenesten med procession og placering øverst i kirken. Alle er velkomne til gudstjenest!

Og så vil jeg jo gerne knytte lidt mere forbindelse til forældrene, som jeg nævnte ved indskrivningen.

Kære forældre

I inviteres hermed til Samtale-salon i Præstegården – den første af foreløbig 2 – tirsdag den 23. oktober kl. 19 -21, hvor vi efter en kort velkomst og introduktion skal tale om ”Dannelse” i nogle samtalegrupper, mens vi spiser lidt ost og drikker lidt rødvin/vand.

Inden kl. 21 bliver der en kort opsamling, hvor der bliver lejlighed til at delagtiggøre de andre grupper i gruppens snak.

Tilmelding til plje@km.dk senest fredag den 12. okt.

Ps den næste aften bliver tirsdag den 13 nov og jeg tænker ”Frihed” .

Velkommen hjem fra Berlin til de unge – håber I har haft en god og oplevelsesrig tur.

                                                                                                 Venligst Peter Lindholt Jessen

 

 

 

Tilmelding til konfirmation 2019 – 8 B

I indbydes til indskrivningsgudstjeneste søndag den 9. sept. 2018 kl. 10, hvor du – konfirmanden - og I – forældre - skal medbringe denne tilmelding.

Efter gudstjenesten er der en kop kaffe/saft og en kort introduktion til konfirmationsforberedelsen.

Er I forhindret til indskrivningsgudstjenesten er der indskrivning i sognehuset, Vestergade 4 A, torsdag 13. sept. kl. 16 – 17.

Det er vigtigt at du – konfirmanden - og I –forældre - også går på www.vissenbjergkirke.dk og tilmelder jer konfirmand nyhedsbrevet for konfirmationsforberedelse.

Nyhedsbrevet er basis for vores kommunikation med hjemmet og konfirmanderne. Gør det nu!

Konfirmandens navn__________________________________________________________________

Fødselsdag og cpr.nr. _________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________

Kontakt telefon/mail_______________________________________________________________

Konfirmation er en gammel kristen tradition. Det er frivilligt om man vil konfirmeres. Konfirmanden vælger således (sammen med sine forældre) at blive konfirmeret.

For at blive konfirmeret skal man være døbt og følge forberedelsen, dvs. være aktivt tilstede og bidrage positivt til forberedelsens afvikling, så alle for mest mulig ud af det - både konfirmand og præst.

Konfirmanden skal også gå i kirke, så han eller hun bliver fortrolig med Folkekirkens gudstjeneste, sædvanligvis en 8 – 10 gange fordelt ud over kirkeåret/forløbet, man må gerne gå i kirke andre steder.

Det er jeg indforstået med.              

Jeg vil gerne deltage i forberedelsen (1. gang onsdag d. 19. september kl. 8 – 9.30) og konfirmeres lørdag d. 18. maj kl. 10.00.

Konfirmandens underskrift_____________________________________________

Forældre/værges underskrift____________________________________________

Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte mig.                  Er I tilmeldt nyhedsbrev?

Med venlig hilsen

Peter Lindholt Jessen                  T: 64471111                     E: plje@km.dk

NB af hensyn til offentliggørelse af navn og foto m.m. skal vi bede om tilladelse

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barns navn og adresse må offentliggøres i lokalaviserne i forbindelse med konfirmationen.                                      Sæt ring omkring

Ja                                                         Nej

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må være med på billeder som tages i forbindelse med forberedelsen og ved konfirmationen – billeder kan blive lagt på kirkens hjemmeside www.vissenbjergkirke.dk

Ja                                                        Nej

 

Tilmelding til konfirmation 2019 – 8 D

I indbydes hermed til indskrivningsgudstjenesten den 9. sept. 2018 kl. 10, hvor, du – konfirmanden - og I – forældre/værger - skal medbringe denne tilmelding.

Efter gudstjenesten er der en kort introduktion til konfirmationsforberedelsen.

Er I forhindret til indskrivnings-gudstjenesten er der indskrivning i sognehuset, Vestergade 4 A, torsdag d. 13. sept. kl. 16 – 17.

Det er vigtigt at du – konfirmanden - og I –forældre - også går på www.vissenbjergkirke.dk og tilmelder jer konfirmand-nyhedsbrevet for konfirmationsforberedelse.

Nyhedsbrevet er basis for vores kommunikation med hjemmet og konfirmanderne. Gør det gerne nu!

Konfirmandens navn__________________________________________________________________

Fødselsdag og cpr.nr. _________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________

Evt. Kontakt telefon/mail_______________________________________________________________

Konfirmation er en gammel kristen tradition. Det er frivilligt om man vil konfirmeres. Konfirmanden vælger således (sammen med sine forældre) at blive konfirmeret.

For at blive konfirmeret skal man være døbt og følge forberedelsen, dvs. være aktivt tilstede og bidrage positivt til forberedelsens afvikling, så alle, både konfirmander og præst, får mest mulig ud af det.

Konfirmanden skal også gå i kirke, så han eller hun bliver fortrolig med Folkekirkens gudstjeneste, sædvanligvis en 8 – 10 gange fordelt ud over kirkeåret/forløbet, man må gerne gå i kirke andre steder.

Det er jeg indforstået med.              

Jeg vil gerne deltage i forberedelsen (1. gang tirsdag d. 18. september kl. 13.30 – 15.00) og konfirmeres søndag d. 19. maj kl. 11.00

Konfirmandens underskrift_____________________________________________

Forældre/værges underskrift____________________________________________

Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte mig.                  Er I tilmeldt nyhedsbrev?

Med venlig hilsen

Peter Lindholt Jessen                  T: 64471111                     E: plje@km.dk

NB af hensyn til offentliggørelse af navn og foto m.m. skal vi bede om tilladelse

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barns navn og adresse må offentliggøres i lokalaviserne i forbindelse med konfirmationen.                                      Sæt ring omkring

Ja                                                        Nej

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må være med på billeder som tages i forbindelse med forberedelsen – billeder kan blive lagt på kirkens hjemmeside www.vissenbjergkirke.dk

Ja                                                        Nej

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere