Fødselsanmeldelse

Fødselsanmeldelsen sendes fra sygehus / jordemoder til kirkekontoret, som registrerer fødslen i CPR systemet.

Hvis moderen er ugift, kan der indsendes en "Omsorgs og ansvarserklæring", hvis I ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Anmeldelsen skal ske digitalt på borger.dk.

Læs mere

Læs mere om anmeldelse af fødsel samt omsorgs- og ansvarserklæring.