Information hold 8B

                                                                                                     Vissenbjerg Præstebolig

                                                                                                              December 2017

 

Kære forældre og konfirmander i 8.B.

 

Med juleferien og den forestående juletid foran os, denne hilsen med opdatering og oplysninger om konfirmandundervisningen for 8. B. efter nytår, og i tiden frem til konfirmationerne søndag den 28. april 2017.12.15

 

I tiden der er gået siden opstart af konfirmandundervisningen, sidst i september, har eleverne haft eet langt forløb:

Hver gang har de, selvstændigt, har arbejdet med bogen: ”Menneskesønnen” af Peter Madsen.

Min hensigt med dette forløb har været at konfirmanderne selv tilegnede sig fortællingerne med de vigtigste dele evangelierne, i Det nye Testamente. Sådan at eleverne til jul, hvor vi fejrer hans fødsel, kender til hele hans liv Derud over har vi hver gang været i kirken, hvor vi har øvet Fadervor og Trosbekendelsen med henblik på deres konfirmationer. I kirken er de også hen ad vejen blevet introduceret kirken som det særlige rum og sted det er for gudstjenester og kirkelige handlinger. I forbindelse med at møde kirkelige handlinger, har vi haft besøg af vor lokale bedemand, Lars Rossander, som er både dygtig og god til at fortælle unge om de svære ting og beslutninger, der skal træffes, når vi mister.

 

Efter nytår, bliver undervisningen som Temadage, efter aftale med skolen. Således vi stedet for de ugentlige undervisningslektioner om torsdagene, mødes en gang om måneden.

Nedenfor anføres temadagene for de kommende måneder efter nytår. De 2 første Temadages indhold vil være om de store kernebegreber inden for kristendommen: Med en film som udgangspunkt ser vi på

Kærlighed, forsoning, tilgivelse, skabelse og livsmod.

 

Søndag 21. januar: vi mødes til gudstjeneste i kirken kl. 10.00. Efter en frokost, som menighedsrådet er vært for, følger arbejdet med dagens tema, hvor vi afslutter dagen senest kl. 14.00.

 

Søndag 4. februar: Igen opstart på temadagen ved gudstjeneste i kirken kl. 10.00. Ligeledes frokost og der på arbejde med dagens tema frem til senest kl.14.00.

 

Fredag 9. marts: Fælles temadag for alle konfirmanderne i 8.A og 8. B. Præcist mødetidspunkt følger.

Denne dag får vi besøg af unge volontører fra Folkekirkens Nødhjælp.

De unge mennesker har rejst og opholdt sig i nogle af verdens fattigste lande. De fortæller, viser film, og afholder quiz og konkurrencer, som levendegør for konfirmanderne, hvor forskellige vilkår livet kan leves.

 

April´s temadag er endnu ikke helt præcist fastsat, men det bliver en lørdag, hvor vi mødes i sognelokalerne kl. 9.00, til morgenmad, igen med menighedsrådet som vært.

Efter morgenmaden skal vi på en pilgrimsvandring af ca. 4 kilometers længde. Påklædning og fodtøj efter vejrforholdene.

Temaet for pilgrimsvandringen bliver påskeugens forskellige begivenheder. Vi slutter dagen af med at se en film som belyser påsken, ud fra nutidigt perspektiv.

Ligeledes i april skal vi have vores generalprøve i kirken.

Ikke en hel dag, men i de timer skolen kan friholde eleverne, fra kl. 13.30 – 15.00. Hvilken torsdag det bliver, følger i næste Nyhedsbrev.

 

                                                                   Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 2018!

                                                                                     De venligste hilsener

                                                                                     Karin Dahm Mortensen