Samvær for ældre og enlige

Vissenbjerg Menighedsråd inviterede ældre og enlige til en hyggelig sammenkomst

torsdag d. 4. maj 2017 kl. 16.30 – 19.00

Vi mødtes i Vissenbjerg kirke kl.16.30, hvor vi sang nogle kendte salmer og præsten fortalte fra bibelen.

Efter den korte andagt gik vi over i sognelokalerne, hvor vi spiste sammen.