Tilmelding 2017/2018 Hold B

Tilmelding til konfirmation 2018

Der er indskrivning for konfirmanderne  efter gudstjenesten d. 24. september 2017 kl. 10.00 hvor denne tilmelding skal medbringes.

Det er vigtigt at du/I også går på www.vissenbjergkirke.dk  og tilmelder jer nyhedsbrevet for konfirmationsforberedelse. Nyhedsbrevet er basis for vores kommunikation med hjemmet og konfirmanderne.

Konfirmandens navn__________________________________________________________________

Fødselsdag/cpr.nr. _________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________

Evt. Kontakt telefon/mail_______________________________________________________________

Konfirmation er en gammel kristen tradition. Det er frivilligt om man vil konfirmeres. Konfirmanden vælger således (sammen med sine forældre) at blive konfirmeret.

For at blive konfirmeret skal man følge forberedelsen, dvs. være aktivt tilstede og bidrage positivt til forberedelsens afvikling, så alle får mest muligt ud af det.

Konfirmanden skal også gå i kirke, så han eller hun bliver fortrolig med Folkekirkens gudstjeneste, sædvanligvis en 8 – 10 gange fordelt ud over kirkeåret/forløbet.

Det er jeg indforstået med.               Jeg vil gerne deltage i forberedelsen og konfirmeres.

Konfirmandens underskrift_____________________________________________

Forældre/værges underskrift____________________________________________

Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte præsterne.                    Er du/I tilmeldt nyhedsbrev?

Med venlig hilsen 

Karin Dahm Mortensen              T: 64471006                      E:  kdmo@km.dk   

 

NB af hensyn til offentliggørelse af navn og foto m.m. skal vi bede om tilladelse

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barns navn og adresse må offentliggøres i lokalaviserne i forbindelse med konfirmationen.                                      Sæt ring omkring

Ja                                                         Nej

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må være med på billeder som tages i forbindelse med forberedelsen og ved konfirmationen – billeder kan blive lagt på kirkens hjemmeside www.vissenbjergkirke.dk 

Ja                                                         Nej