25. maj 2016 kl. 19.00

 Fraværende uden afbud

 

Fraværende med afbud

 

18. Godkendelse af dagsorden

 

19.  Meddelelser:

 

20. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016

 

21. Budget 2017

 

22. Gudstjenestecirkulære.

Indberetningsfrist d. 1. september.

 

23. Valgmøde d. 13.09.2016 fælles annoncering: tidspunkt og sted?

 

24. Foto på hjemmeside?

 

25. Eventuelt

 

 

Underskriftsblad:

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                  Næstformand

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                                        Kasserer

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                         Sognepræst