Den 16. marts 2016 kl. 17.00

 Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Roald Falk

10. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

11.  Meddelelser:

 

Opdatering af hjemmesiden – er klar omkring 1. april

Opdatering DAP klar i løbet af maj.

Arbejdstilsyn – grøn smiley

Orientering om tilbud vedr. vedligeholdelse af præstegårdshaverne.

Orientering om invitation til: dem som sidder meget alene.

 

Strukturprocessen i Assens provsti er faldet på plads. Susanne Andersen fra Kerte, Orte og Skydebjerg skal samarbejde med Peter og Karin om vikardækning m.m.

 

12. godkendelses af regnskab 2015

 

Regnskab afleveret d. 08.03.2016 kl. 16.18 - Godkendt

13. forslag om udskiftning af kopimaskine

 

Godkendt. Der er en SKI aftale på område, som benyttes.

14. Stillingtagen til igangsættelse af bygning af garage på materialegården

 

Det besluttes at igangsætte byggeriet.

15. Forslag til Menighedsmøde

 

Forslag om afholdelse af møde i maj måned

16. Eventuelt

 

Der var kun 4 indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp – det tages op til næste år om der skal arrangeres indsamling i 2017.

 

17. Lukket møde.

Ansættelses af organist

 

Eva Østergaard er ansat som organist ved Vissenbjerg Kirke pr. 1. maj 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst