16. marts 2016 kl. 17.00

 Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

10. Godkendelse af dagsorden

 

 

11.  Meddelelser:

 

 

12. godkendelses af regnskab 2015

 

 

13. forslag om udskiftning af kopimaskine

 

 

14. Stillingtagen til igangsættelse af bygning af garage på materialegården

 

 

15. Forslag til Menighedsmøde

 

 

16. Eventuelt

 

 

17. Lukket møde.

Ansættelses af organist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                     Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst