13. januar 2016 kl. 17.00

  Fraværende uden afbud

 

 

 Fraværende med afbud

 

 Niels Jørgen Fjord

 Suppl. Jette Mikkelsen

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

 Godkendt

 2.  Meddelelser:

 

 Takkekort fra Ingrid Grønnegaard for gave til fødselsdag.

 Takkekort fra Lise Knudsen for julekurv.

 

 3. Høringssvar vedr. struktur i     Assens provsti

 

 Høringssvar udarbejdet

 4. Revisionsprotokollat godkendt af Assens provsti

 

 Godkendt

 5. Beholdningseftersyn dec. 2015

 

 Godkendt

 6. Opdatering af hjemmeside

 

 Godkendt

7. Stillingstagen til tilskud i forbindelse med overgang til fjernvarme Fyn

 

 Afventer opgørelse fra fjernvarme Fyn.

 8. Stillingstagen til konfirmationsdage ved 2 hold konfirmander.

 

 Ved 2 hold afholdes der konfirmation Store Bededag og søndag i   St.Bededag.

 Store hold kan deles ved behov

 9. Eventuelt

 

 Indsamling til Folkekirkens nødhjælp d. 13. marts.

 

Underskriftsblad:

 

 Hans Peder Christiansen                                 Roald Falk
 Formand                                                                     Næstformand 

 

 

Jette Poulsen                                                             Ulla Bang Larsen

 

 

Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

Bente Magna Kristensen                                     Niels Jørgen Fjord  Kasserer

  

 

Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen
Kontaktperson

  

 

 Peter Lindholt Jessen                                            Karin Dahm Mortensen
 Sognepræst                                                                 Sognepræst