1. december 2015 kl. 17.00

 Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lars Pedersen, Ulla Larsen

 

45. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

46.  Meddelelser:

 

 

47. Valg af formand

 

Hans Peder Christiansen

48. Valg af næstformand

 

Roald Falk

49. Valg af kirkeværge

 

Niels Jørgen Fjord

50. Valg af kasserer

 

Niels Jørgen Fjord

51. Valg af kontaktperson

 

Rie Fast

52. Valg af bygningssagkyndig

 

Sten Holbæk

53. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

Næstformand

54. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og kontaktperson

 

Uændret

55. Stillingtagen til flytning af dåbstræet til orgelrummet ?

 

Dåbstræet er rykket længere ind mod væggen, så der er mere plads. Det betyder at træet foreløbig bliver stående. Sagen tages op igen før sommerferien.

 

56. Eventuelt

 

Strukturproces i Assens provsti: høringsmaterialet kommer først omkring juletid, så tidsplanen for høringssvar er rykket til januar måned.

Fotografering under der kirkelige handling. Det frabedes fortsat, at der fotograferes under den kirkelige handling, der forsøges med opsætning af et skilt.

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

  Formand                                                                       Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                 Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                     Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                         Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                   Sognepræst