1. december 2015 kl. 17.00

 Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

45. Godkendelse af dagsorden

 

 

46.  Meddelelser:

 

 

47. Valg af formand

 

 

48. Valg af næstformand

 

 

49. Valg af kirkeværge

 

 

50. Valg af kasserer

 

 

51. Valg af kontaktperson

 

 

52. Valg af bygningssagkyndig

 

 

53. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

 

54. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og kontaktperson

 

 

55. Stillingtagen til flytning af dåbstræet til orgelrummet ?

 

 

56. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst