28. oktober 2015 kl. 19.00

 Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Peter Lindholt Jessen

39. Godkendelse af dagsorden

 

 

40.  Meddelelser:

 

Der afholdes høringsmøde med provst og biskop i forbindelse med strukturprocessen den 8/11. Der afholdes møde i ejerforeningens bestyrelse den 18/11. Sorggruppen er kommet godt fra start. Babysalmesang går godt.

41. kvartalsrapport 3. kvartal 2015

 

Godkendt

42. Dato for næste møde:

Forslag tirsdag d. 1. december

Godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Eventuelt.

 

Ros til reformationsmaraton.

Der er også ros for de mange flotte georginer på kirkegården.

Lukket møde

 

44. Lønforhandling

 

Menighedsrådet godkendte forhandlingsoplæg vedrørende kordegnens løn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst