30. september 2015 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Karin Dahm Mortensen, Peter Lindholt Jessen, Niels Jørgen Fjord. Suppl. Jette Mikkelsen.

 

30. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

31.  Meddelelser:

 

Vikar i Peters orlov: Else Suhr fra Søllested, Ørsted og Vedtofte afløser ½ tid.

Strukturproces – Høringsfasen for menighedsråd og præster begynder i uge 43. Proceduren er at præsterne og menighedsråd indkaldes til møde med Biskop og provst.

Diakoni: der arbejdes på informationsmateriale – forventes klar til det nye år.

Opgaver fra bygningssynet er iværksat.

 

32. Flagstang på det grønne område

 

Det besluttes at der fortsat kun skal være en flagstang på kirkegården

33. Ansøgning om dispensation fra fredning.

 

Der vurderes at drivhusene ikke er i konflikt med kirkefredningen, idet de ikke forstyrrer kigget/udsigten mod kirken i området med fredning

34. Revisionsprotokollat 2014

 

Godkendt

35. Rapport fra IT-sikkerhedstilsyn

 

Godkendt

36. Endeligt budget 2016

 

Godkendt Budget afl. 29. september 2015 kl. 21.47

37. Eventuelt.

 

Reformationsmaraton er spændende – kan anbefales

Lukket møde

 

 

38. Ansættelses af kirketjener.

Der er ansat en ny kirketjener: Connie Bøg Poulsen. Hun starter 1. oktober 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst