30. september 2015 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

30. Godkendelse af dagsorden

 

 

31.  Meddelelser:

 

 

32. Flagstang på det grønne område

 

 

33. Ansøgning om dispensation fra fredning.

 

 

34. Revisionsprotokollat 2014

 

 

35. Rapport fra IT-sikkerhedstilsyn

 

 

36. Endeligt budget 2016

 

 

37. Eventuelt.

 

 

Lukket møde

 

 

38. Ansættelses af kirketjener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                     Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst