26. august 2015

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Karin Dam Mortensen, Peter Lindholt Jessen, Niels Jørgen Fjord, Lykke Rasmussen

 

30. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

31.  Meddelelser:

 

Der er sat højtalere op i salen i Vissenbjerghus.

Meget flot koncert med Kamilla Sørensen og Kiki Brandt.

 

32. Høringssvar vedr. strukturprocessen i Assens provsti

 

Forslag til høringssvaret blev gennemgået og godkendt.

33. kvartalsrapport for 2. kvartal 2015

 

Godkendt

34. Orientering om håndbog til korene

 

Materialet blev gennemgået og godkendt. Stiftet er med i forhold til det juridiske aspekt. Når materialet bliver helt færdigt bliver det sendt ud.

 

35. Stillingtagen til skitseforslag til en garage på materialepladsen

 

Skitseforslaget er godkendt

36. Stillingtagen til udskiftning af græsslåmaskine og en kære.

 

Udskiftningen blev godkendt.

37. Opsætning af ekstra flagstang på det grønne område.

 

Emnet udsættes til næste møde.

37. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst