25. juni 2015

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord

25. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

26.  Meddelelser:

 

Møde mellem brugerne af Vissenbjerghus: der er indkøbt et flag, alle skal deles om flagning. Menighedsrådet skal sørge for flagning på Helligdagene.

Der skal fortsat arbejdes på juletændings arrangement. Jørgen inviteres til planlægningsmøde.

Der arbejdes på af få økonomi til et fast højtaleranlæg i salen i Vissenbjerghus.

Der er lavet en rapport, som tidsbestemmer bjælkerne i kirken. De er fra midt i 1400 tallet til midt i 1500 tallet.

Rapporten findes på kirkekontoret for interesserede.

Der har ikke været tilmeldinger til summercamp – juniorkonfirmand undervisning.

 

27. Strukturproces i Assens provsti

 

Forslaget fra gruppe 2 – menighedsrådene blev gennemgået.

Efterfølgende vil biskoppen se på alle forslagene og drøfte dem med en sparringsgruppe, som er blevet nedsat med alle interessenterne.

 

28. Folkekirkens Skoletjeneste.      

 

Der er et forslag om at oprette Folkekirkens Skoletjeneste på nordvestfyn. Deltagerne i skoletjenesten er Middelfart, Bogense og Assens provstier/kommuner. Der skal ansættes 3 halvtidsstillinger - en teologisk medarbejder og to pædagogiske medarbejdere.

 

29. eventuelt.

 

God sommer til alle

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

  Formand                                                                       Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                 Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                     Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                         Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                   Sognepræst