27. maj 2015

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Lars Pedersen

16. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

17.  Meddelelser:

 

Bygningsudvalget: Robotgræsslåmaskinen kører meget tilfredsstillende hos Karin.

 

18. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

 

Godkendt

19. Budget 2016

 

Budget afleveret 26.05.2015 kl. 21:48 vedtaget

20. Drøftelse af forskellige elementer under gudstjenester. Specielt fotografering, meddelelser m.m.

 

Vedr. fotografering: der laves forslag til et ”visitkort” med oplysning om fotografering frabedes under den kirkelige handling. Fakta om kirken på bagsiden.

Alle aktiviteter skrives i meddelelsesbogen også præ- og postludium.

21. Stillingtagen til støtte til ”syng-Nyt”

 

Det besluttes at støtte med 3.000 kr.

22. Opfølgning på kommunikationsstrategien.

Hvilke medier – Facebook m.m.  

Det besluttes at skrive på Facebook om arrangementer der har fundet sted. Det aftales i forbindelse med aktiviteten, hvem der har ansvaret for billede og tekst. Der indkøbes et kamera. Hjemmesiden bruges til det fremadrettede samt praktiske informationer. Henvisning til Facebook på hjemmesiden.

 

23. Drøftelse af muligheden for mere diakonalt arbejde.

 

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe som kommer med et forslag.

24. eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

  Formand                                                                       Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                 Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                     Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                         Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                   Sognepræst