25. marts 2015 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Karin Dahm Mortensen, Niels Jørgen Fjord

9. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

10.  Meddelelser:

 

Takkekort fra Elise Andersen i anledning af hendes 100 års fødselsdag.

Takkekort fra Ruth Christiansen familie.

 

Kort referat fra det indledende budgetsamråd i Assens provsti.

 

Referat fra kirkegårdsudvalget: problemer med døråbning på handicaptoilettet – overgives til bygningsudvalget.

 

Bygningsudvalget: Kalkning af kirken starter nu.

 

Kontaktperson: Der har været afholdt APV med de ansatte. Der er ikke væsentlige problemer.

 

Præsterne: der har været afholdt et møde med skolen vedr. samarbejdet skole/kirke. Der er forskellige problematikker vedr. undervisning/forkyndelse.

 

11. Godkendelse af regnskab 2014 samt gravstedslegat  

 

Regnskab 2014, der er afleveret d. 25.03.2015 kl 13.40, blev godkendt

12 Vedligeholdelse af præstegårdshaverne

 

Der afprøves robotgræsslåmaskine på Østergade 5.

På Kirkehelle fortsættes med manuel græsslåning.

13. Orientering om strukturprocessen

Orientering drøftet

 

14. Eventuelt

Udflugt udvalg: Ingrid P, Bente Kristensen og Lykke Rasmussen.

Vi har modtaget et billede som gave af Knud Toft, Odense. Det hænger over klaveret i sognelokalerne.

 

 

15. Lukket møde 

Organisten kan sætte kirkesanger på om søndagen efter behov.

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst