25. marts 2015 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

9. Godkendelse af dagsorden

 

 

10.  Meddelelser:

 

 

11. Godkendelse af regnskab 2014

Regnskabet bliver udleveret på mødet

 

12 Vedligeholdelse af præstegårdshaverne

 

 

13. Orientering om strukturprocessen

 

 

14. Eventuelt

 

 

15. Lukket møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

  Formand                                                                       Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                 Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                     Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                         Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                   Sognepræst