28. januar 2015 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Roald Falk, Niels Jørgen Fjord, Bente Kristensen og Ulla Larsen

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2.  Meddelelser:

 

Der har været brandtilsyn i kirken. Ingen bemærkninger udover opmærksomhed ved brug af levende lys, når der er mange i kirken.

Orientering ved forløbet i strukturprocessen i Assens provsti

Peter har fået en måneds orlov i november til at gøre sin master færdig.

Positivt møde med skolen vedr. konfirmandforberedelse.

 

3. Provstiets godkendelse af protokollat og årsregnskab

 

Godkendt

4. Ny brugeraftale for Vissenbjerghus

 

Vedtægter for Vissenbjerghus godkendt.

Det foreslås, at aktiviteter m.m. behandles i brugergruppen for Vissenbjerghus..

 

5. Indsamling til Folkekirkens nødhjælp d. 8. marts.

 

Det besluttes at medvirke i Folkekirkens landsindsamling. Indsamlere bedes melde sig til Jytte på kirkekontoret.

6. Aktivitetskalender for 2015

 

Blev gennemgået

7. Sommer camp for juniorkonfirmander i uge 27.

 

Mandag d. 29., 30. juni og 1., 2. juli. Hjælpende hænder søges. Frivillige bedes melde sig til Karin.

8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst