Lån og udlejning af sognelokalerne

Sognelokalerne er til brug for konfirmandundervisning, sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger og mødeaktivitet relateret til menighedsrådet.

Hjemmehørende i Vissenbjerg Sogn

Derudover kan sognelokalerne udlånes til møder eller lignende af grupper og foreningen hjemmehørende i Vissenbjerg sogn, dog kun til enkeltstående arrangementer, som menighedsrådet kan godkende. Grupper og foreninger hjemmehørende i Vissenbjerg sogn kan leje lokalerne vederlagsfrit.

Bryllup og begravelse

For begravelsessammenkomster og bryllupsreceptioner m.m. udgør lejen kr. 515,00. Beløbet erlægges ved aftalens indgåelse.

Regler

  • Lokalerne kan lejes i tidsrummet kl. 9.00 - 23.00.
  • Max deltagerantal er 48 personer (jf. brandregulativet)
  • Lokalerne må af grupper og foreningen KUN benyttes til IKKE KOMMERCIELLE arrangementer

Henvendelse vedr. leje af sognelokalerne til kirkekontoret