26. november 2014 kl. 17.30

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lykke Rasmussen og Lars Pedersen

Suppl. Jette Mikkelsen og Annette Sørensen

52. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

53.  Meddelelser:

 

 

54. Valg af formand

 

Hans Peder Christiansen

55. Valg af næstformand

 

Roald Falk

56. Valg af kirkeværge

 

Niels Jørgen Fjord

57. Valg af kasserer

 

Niels Jørgen Fjord

58. Valg af kontaktperson

 

Rie Fast

59. Valg af bygningssagkyndig

 

Sten Holbæk

60. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

Næstformanden

61. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og kontaktperson

 

Uændret

25.000 kr. til formanden

10.000 kr. til kontaktperson

0 kr. til kasseren

62. Det videre forløb i strukturprocessen i Assens provsti

 

Møde torsdag d. 8. januar kl. 16.30.

63. Eventuelt

 

Gospel koret har forespurgt om de må øve i kirken. Det må de gerne.

Kirkekaffe: Arbejdsopgaven skrives i mailen.

64. Lukket møde: Bemyndigelse til ansættelse af kirketjener

 

Ansættelsesudvalget bemyndiges til at ansætte en ny kirketjener.

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst