26. november 2014 kl. 17.30

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

52. Godkendelse af dagsorden

 

 

53.  Meddelelser:

 

 

54. Valg af formand

 

 

55. Valg af næstformand

 

 

56. Valg af kirkeværge

 

 

57. Valg af kasserer

 

 

58. Valg af kontaktperson

 

 

59. Valg af bygningssagkyndig

 

 

60. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

 

61. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og kontaktperson

 

 

62. Det videre forløb i strukturprocessen i Assens provsti

 

 

63. Eventuelt

 

 

64. Lukket møde: Bemyndigelse til ansættelse af kirketjener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                        Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst