29.oktober 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Lars Petersen

45. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

46.  Meddelelser:

 

Møde med brugerne af Vissenbjerghus d. 4. november vedr. juletræ.

Godt dåbstræf, der var god opbakning og god stemning – gentages næste år.

 

47. Budget 2015

 

Godkendt.

Er afleveret i provstiportalen d. 29/10 2014 kl. 12.58

 

48. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014

 

Godkendt

49. Stillingtagen til indkøb af dåbstræ og engle

 

Godkendt. Træet bliver i lakeret jern.

50. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst