24. september 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

39. Godkendelse af dagsorden

 

Et ekstra punkt vedr. Dåbsengle

 

40.  Meddelelser:

 

Aftalen med Pårup kirkegård er forlænget i ½ år.

Konfirmanderne er startet – 3 store hold

 

41. Strukturproces i Assens Provsti

 

Oplægget til processen blev gennemgået. Der bliver udarbejdet et forslag til beskrivelse af hjemmeopgaven.

42. Revisionsprotokollat 2013

 

Godkendt med bemærkninger

 

43. Stillingtagen til forslag om dåbstræ og dåbsengle

 

Der arbejdes videre med ideen.

44. Eventuelt

Indvielse af kapellet d. 12. oktober efter gudstjenesten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst