27. august 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Peter Lindholt Jessen, Karin Dahm Mortensen, Roald Falk

Mødt er suppl. Jette Mikkelsen

 

30. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

31.  Meddelelser:

 

Der har været afholdt et møde med Menighedsrådsforeningen, som er ved at samle gode ideer til ”mere kirke for pengene”

 

I morgen, torsdag d. 28. august, er der budgetsamråd i Assens provsti. Hans Peder Christiansen og Jytte Helming deltager i mødet.

 

Kirkegårdsudvalg: Der kommer mere lys på P-pladsen ved kapellet. Der bliver sat skiltet op med henvisning til toilettet.

 

Aktivitetsudvalget: 7.september pilgrimsvandring. Turen er ca. 9 km.

Ligeledes d. 7. september kl. 19.00: Livet i Indien for kvinder og børn.

Åbent hus arrangement i Vissenbjerghus d. 18. september fra kl. 14.00 – 18.00.

 

Høstgudstjeneste d. 21. september, hvor spejderne medvirker. Planlægningsmøde d. 3. september.

 

 

Bygningsudvalget: Byggeriet går som planlagt.

 

Nationalmuseet har set på revner i hvælvingen – det var ikke bekymrende.

 

Altertavle er blevet renoveret og der er blevet sat film på vinduerne

 

32. Regnskab for 1. halvår af 2014

 

Godkendt

33. Invitation til møde om sogne- og pastorats struktur i Assens provsti.

 

Formand og næstformand

34. Planlægning af indvielse af kapellet

 

D. 5. oktober efter gudstjeneste. Invitation til interessenterne. Forfriskning

35. Planlægning af ansættelse af organist

Bilag udleveres på mødet 

 

Lis Andersen har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2014.

Plan for ansættelse blev godkendt.

36. Forslag til kodeks for korets påklædning ved kirkelige handlinger.

Bilag

 

Forslaget godkendt med rettelser

37. Stillingtagen til udkast til vedtægter for ejerforeningen Rådhuskomplekset Vissenbjerg.

 

Der har været afholdt møde ang. vedtægterne. Der kommer et tilrettet eksemplar.

Formanden bemyndiges til at indgå aftalen.

38. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst