27. august 2014 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Peter Lindholt Jessen, Karin Dahm Mortensen, Roald Falk

30. Godkendelse af dagsorden

 

 

31.  Meddelelser:

 

 

32. Regnskab for 1. halvår af 2014

 

 

33. Invitation til møde om sogne- og pastorats struktur i Assens provsti.

 

 

34. Planlægning af indvielse af kapellet

 

 

35. Planlægning af ansættelse af organist

Bilag udleveres på mødet 

 

 

36. Forslag til kodeks for korets påklædning ved kirkelige handlinger.

Bilag

 

 

37. Stillingtagen til udkast til vedtægter for ejerforeningen Rådhuskomplekset Vissenbjerg.

 

 

38. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst