28. maj 2014 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lars Petersen, Lykke Rasmussen, Jette Poulsen, Karin Dahm Mortensen

23. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

24.  Meddelelser:

 

Orientering fra Assens kommune, at der er givet dispensation til terrariets tilbygning.

Takkebrev fra Mushemba Foundation

Nyhedsbrev fra biskop Tinde Lindhardt – ligger på DAP.

 

25. Budget 2015

Forslag til budget 2015 blev gennemgået og drøftet.

Budgettet vedtaget og sendes til Assens Provsti

 

26. Forslag høringsvar til betænkning 1544.

 

Høringsvar udarbejdet og vedtaget

 

27. Forslag om fast dato til menighedsrådets og ansattes udflugt.

 

Det fastlægges til 1. lørdag i september. Dog er det i år d. 13. september

 

28. Afslutning på byggeregnskab for våbenhuset

 

Byggeregnskabet taget til efterretning.

 

29. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst