30. april 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Jette Poulsen

15. Godkendelse af dagsorden

 

Der kom et ekstra punkt på dagsorden: pkt. 21 istandsættelse af altertavlen.

16.  Meddelelser:

 

Nationalmuseet er i gang med at beskrive Vissenbjerg Kirke til ”danske kirker”

 

Orientering om areal ændringer i forhold til bygning af kapellet.

Rejsegilde på kapellet forventes at være d. 23. maj

 

Bygningsudvalg: der bliver sat UV -film på vinduerne ved altertavle og prædikestol

 

Aktivitetsudvalget: gospelkoncert med Lillian Boutte og Burich-l´Etienne Ensemble d. 21. januar 2015

 

Præsterne: der er forhandlinger med skolerne vedr. konfirmandundervisning.

 

17. Godkendelse af 1. kvartalsrapport 2014

 

Godkendt

18. Renovering af taget på nedgangen til kælderen

 

Der trænger vand ind. Der foreligger et tilbud på 45.000, kr.

Godkendt.

19. Drøftelse af tælling af kirkegænger

 

Til efterretning.

Tælling af kirkegængere fortsætter.

20. Orientering om møde med borgerkulturforeningen, biblioteket og lokal historisk forening

 

Det aftales at mødes et par gange om året og drøfte fælles tiltag.

22. Istandsættelse af altertavlen

 

Der ligger er tilbud på istandsættelse af altertavlen på 20.900.

Godkendt

 

22. Eventuelt

2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste kl. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                        Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst