26. marts 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Lars Petersen

9. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

10.  Meddelelser:

 

Der har været afholdt indledende budgetsamråd i Assens provsti. Referatet ligger på DAP

Der har været en gennemgang i kirken med den nye byggesagkyndige.

Palmesøndag afholdes der en gudstjeneste hvor konfirmanderne medvirker

 

 

11. Regnskab 2013 til godkendelse.

Regnskab udleveres på mødet

 

Godkendt regnskab 2013 afleveret d. 26.03.2014 kl. 08:41

12. Stillingtagen til anmodning om bidrag til ”Kirken i Farver”

 

Det blev besluttet at tegne et medlemskab

13. forslag til Menighedsmøde

 

Det forslås, at der afholdes menighedsmøde i maj måned.

14. Eventuelt

 

Arbejdsgruppe til udflugt: Bente, Lykke og Ingrid P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst