Dagsorden fra den 26. marts 2014 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord

9. Godkendelse af dagsorden

 

 

10.  Meddelelser:

 

.

 

11. Regnskab 2013 til godkendelse.

Regnskab udleveres på mødet

 

 

12. Stillingtagen til anmodning om bidrag til ”Kirken i Farver”

 

 

13. forslag til Menighedsmøde

 

 

14. Eventuelt

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                        Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst