26. februar 2014 kl. 19.00

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

2.  Meddelelser:

 

.

 

3. Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn

 

 

4. Genoptagelse af punkt 90 – 2013 vedr. belægningssten på køreveje på kirkegården

 

 

5. Orientering vedr. aftale med Paarup Kirkegård

 

 

6. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 9. marts

 

 

7. Betaling for kaffe - Syng dig glad

 

 

8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst