27. november 2013

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lykke Rasmussen, Rie Fast, Roald Falk

Til stede suppl. Jette Mikkelsen

 

93. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

94.  Meddelelser:

 

Taget på våbenhuset bliver ikke færdigt til første søndag i advent. Forhåbentlig inden jul.

 

95. Valg af formand

 

Hans Peder Christiansen

96. Valg af næstformand

 

Roald Falk

97. Valg af kirkeværge

 

Niels Jørgen fjord

98. Valg af kasserer

 

Niels Jørgen Fjord

99. Valg af kontaktperson

 

Rie Fast

100. Valg af bygningssagkyndig

 

Steen Holbæk

101. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

Formand og næstformand

102. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og kontaktperson

 

Formand: 25.000 kr., kontaktperson:10.000 kr.

103. Stillingtagen til forespørgsel fra kontaktpersonen vedr. godtgørelse til fodterapi til personalet.

 

Forespørgslen blev afslået

104. Eventuelt