27. november 2013 kl. 17.30

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lykke Rasmussen

93. Godkendelse af dagsorden

 

 

94.  Meddelelser:

 

.

 

95. Valg af formand

 

 

96. Valg af næstformand

 

 

97. Valg af kirkeværge

 

 

98. Valg af kasserer

 

 

99. Valg af kontaktperson

 

 

100. Valg af bygningssagkyndig

 

 

101. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen   med formanden

 

 

102. Stillingtagen til honorar til formand, kassereren og   kontaktperson

 

 

103. Stillingtagen til forespørgsel fra kontaktpersonen   vedr. godtgørelse til fodterapi til personalet.

 

 

104. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                        Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst