30. oktober 2013

Fraværende med afbud

 

Jette West, Peter Lindholt Jessen

Til stede: suppleant Jette Mikkelsen

Fraværende uden afbud

 

 

83. Godkendelse af dagsorden

 

Ekstra punkt til dagsorden.

Godkendelse af frasalg af Det gamle rådhus.

84. Meddelelser

 

Tilmeldingsfrist til provstilørdag er d. 5. november.

Status på våbenhuset. Spærene er ved at være færdige.   Håber det bliver færdig inden 1. søndag i advent.

Der er en mindre afskalning på altertavlen. Der bliver sat   konservator på.

Bygningsudvalget: der har været møde vedr. kapellet. Der   arbejdes positivt videre med sagen. Næste skridt er ansøgning om   byggetilladelse.

 

85. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og   moderne styringsstruktur for folkekirken. Stillingstagen til et evt.   høringssvar. Høringsfrist d. 31. oktober 2013

Link til debatoplægget:

http://miliki.dk/kirke/folkekirken/folkekirkens-styringsstruktur/

 

 

Høringssvar blev udarbejdet.

86. I forbindelse med dette års udløb af aftalen har   Centrovice beslutte at ophøre med udarbejdelse af regnskab for kirkekasser.

Stillingtagen til forslag til den fremtidige betjening på   området.

 

Forslag blev forelagt og godkendt

87. Opfølgning på 3. kvartal - regnskab

Bilag eftersendes

 

Godkendt

88. Forslag til gavepolitik

Bilag medsendes

 

Vedtaget

89. Godkendelse af takster

Bilag eftersendes

 

Godkendt

90. Stillingtagen til forslag fra kirkegårdsudvalget vedr.   belægningssten på kirkegårdsgangene.

Forslag: P-plads: OB-belægning med små lyse perlesten

Kørevej: Cementsten, som mellem kapel og kirke.

 

Godkendt

91. Godkendelse af Assens kommunes frasalg af noget af det   gamle rådhus til Boligselskabet til ombygning til lejligheder.

 

Godkendt

92. Eventuelt

 

Skal der være flere indsamlingssøndage end de lovpligtige.

Tages op på et møde.

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst