30. oktober 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

Jette West, Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

83. Godkendelse af dagsorden

 

 

84. Meddelelser

 

Tilmeldingsfrist til provstilørdag er d. 5. november.

 

 

85. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og   moderne styringsstruktur for folkekirken. Stillingstagen til et evt.   høringssvar. Høringsfrist d. 31. oktober 2013

Link til debatoplægget:

http://miliki.dk/kirke/folkekirken/folkekirkens-styringsstruktur/

 

 

 

86. I forbindelse med dette års udløb af aftalen har   Centrovice beslutte at ophøre med udarbejdelse af regnskab for kirkekasser.

Stillingtagen til forslag til den fremtidige betjening på   området.

 

 

87. Opfølgning på 3. kvartal - regnskab

Bilag eftersendes

 

 

88. Forslag til gavepolitik

Bilag medsendes

 

 

89. Godkendelse af takster

Bilag eftersendes

 

 

90. Stillingtagen til forslag fra kirkegårdsudvalget vedr.   belægningssten på kirkegårdsgangene.

Forslag: P-plads: OB-belægning med små lyse perlesten

Kørevej: Cementsten, som mellem kapel og kirke.

 

 

91. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst